Love Our People, Heal Our Communities

Start: Saturday, February 13, 2021 3:00 PM

End: Saturday, February 13, 2021 5:00 PM

UPDATE: To participate virtually, watch the livestream on APEN's Facebook page starting at 3pm. Thank you!

-

Our communities take care of each other.

Join us for a multiracial, interfaith healing event to condemn the violence against our elders, women, young people, people with disabilities, and queer and trans community members and call for investment in long-term, community-centered solutions.

Please use the form to the right to RSVP to join us in Oakland Chinatown on February 13th!

Join the rally in San Francisco on February 14th: https://www.facebook.com/events/162977055433172

This event will start at Madison Park in Chinatown and end at Clinton Park in Little Saigon.

There will also be a way for community members to participate in the event virtually -- stay tuned for more details and accessibility information. This is a socially-distanced outdoor gathering for community members and allies to rally around safety & justice for our people. Please wear a face mask.

-

Yêu thương lẫn nhau, hàn gắn cộng đồng của chúng ta

Cùng nhau lên án bạo lực và tác hại đối với Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên Châu Á

Cộng đồng chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.

Để biết thêm chi tiết và tham gia cùng chúng tôi tại Khu phố Tàu Oakland vào ngày 13 tháng 2.

Tham gia hội họp gặp gỡ ở San Francisco vào ngày 14 tháng 2: https://www.facebook.com/events/162977055433172

Chúng tôi cũng sẽ có một cách để các thành viên cộng đồng tham gia trên mạng - hãy theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết và khả năng truy cập. Đây là một cuộc tụ họp ngoài trời giữ khoảng cách dành cho các thành viên cộng đồng và các đồng minh để tập hợp xung quanh sự an ninh và công lý cho người dân của chúng ta. Vui lòng đeo khẩu trang.

-

愛護鄰里,治愈社區

齊聚譴責暴力傷害亞裔老年人,婦女和青少年。

鄰里守望相助。

欢迎大家参加這個不同族裔和信仰的治癒活動:谴责暴力伤害亚裔老年人,妇女和青少年。 呼籲投資以社區為中心的長期解決方案。

提前報名參加2月13日奧克蘭唐人街的活動。

提前報名參加2月14日三藩市的活動:https://www.facebook.com/events/162977055433172

這個集會在奧克蘭唐人街的麥迪遜公園開始,在小西貢的克林頓公園結束。

大家也可以透過網上參加和觀看這個活動。 我們稍後會發佈詳情。這個戶外活動需要大家帶口罩和保持距離確保大家的健康安全。

-

爱护邻里,治愈社区

齐聚谴责暴力伤害亚裔老年人,妇女和青少年。

邻里守望相助。

欢迎大家参加这个不同族裔和信仰的治愈活动:谴责暴力伤害亚裔老年人,妇女和青少年。 呼吁投资以社区为中心的长期解决方案。

提前报名参加2月13日奥克兰唐人街的活动。

提前报名参加2月14日三藩市的活动:https://www.facebook.com/events/162977055433172

这个集会在奥克兰唐人街的麦迪逊公园开始,在小西贡的克林顿公园结束。

大家也可以透过网上参加和观看这个活动。 我们稍后会发布详情。这个户外活动需要大家带口罩和保持距离确保大家的健康安全。

-

Do you represent an organization interested in endorsing the event? Sign on here.