Raise The Wage Renton Tabling - Renton Safeway

Start: Tuesday, February 21, 2023 4:00 PM

End: Tuesday, February 21, 2023 6:00 PM

Join us at Renton Safeway to help get Raise the Wage Renton on the ballot!