Ei julkisia hankintoja ilman työehtosopimusta

Cleaning_-_general_su

Käytetään julkisia varoja työntekijöiden hyväksi – ei heitä vastaan.

Julkinen sektori käyttää EU:ssa vuosittain kaksi biljoonaa euroa yksityisten yritysten tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin. Tällä rahalla voi olla ratkaiseva merkitys työntekijöiden olosuhteiden parantamisessa.

Sen sijaan raha usein vain ruokkii epätasa-arvon ja kurjistumisen kierrettä. Tämä johtuu siitä, että julkisia hankintoja koskevat säännöt ovat vääristyneet ja niissä painotetaan ennen kaikkea hintaa muiden seikkojen kustannuksella. Näissä olosuhteissa yritykset päätyvät pahimmillaan heikentämään työehtoja viittaamalla kintaalla työntekijöiden työehtosopimuksissa määritellyille perusoikeuksille.

Kaikkialla Euroopassa työntekijät haluavat toimia yhdessä tämän suuntauksen muuttamiseksi. Julkisia hankintoja voidaan käyttää keinona taata kunnolliset työehdot kaikilla tasoilla aina kuntatasolta kansallisiin julkisiin hankintoihin ja EU-tasolle saakka.

Tämä voi tapahtua vain, jos ihmisillä on sananvaltaa omaan työhönsä. Työntekijät vaativat nyt EU:n julkisiin hankintoihin liittyvien sääntöjen muuttamista tämän tavoitteen saavuttamiseksi: ei julkisia hankintasopimuksia yrityksille ilman työehtosopimuksia.

Sponsoroivana tahona