Massaktion Stockholm 28-30 augusti

Uppror för allt levande!

Vår planet brinner! Politiker och företag vill inte acceptera att det krävs kraftfulla åtgärder för att påbörja en grön omställning av vårt samhälle och vår ekonomi. Svenska staten plöjer fortfarande ner långt mycket mer pengar i fossila subventioner än vad som avsätts i klimat- och miljöbudget. Svenska staten och vår regering riskerar nu också att godkänna utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil, vilket ensamt skulle omöjliggöra för vårt land att klara de utsläppsminskningar som krävs. Ovanpå detta sker så kallade ”bail outs” för att åter få ekonomin i rullning och utan hänsyn till Parisavtalet pumpas miljarder och åter miljarder in i företag utan krav på grön omställning. Det är dags att göra uppror för allt levande.

I det här dokumentet har vi samlat all information om aktionen.