Stoppa vinstjakten!

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan!
Skolan har blivit en marknadsplats där stora friskolekoncerners vinster blivit viktigare än bra lärare och undervisning. Skolan är inte jämlik och alla barn får inte samma möjlighet till bra skolgång.

En skola som lyfter alla barn är grunden i vårt välfärdssamhälle. Att återskapa den skolan är vårt främsta uppdrag och prioritet.

Våra skattepengar ska inte gå till vinstjakt!
Skolans resurser måste användas rätt. De ska gå till fler lärare, datorer och böcker, inte vinster som hamnar i skatteparadis. Välfärden är till för våra barn och elever – inte för att berika ägarna. I dag gör många vinstdrivande friskolekoncernen vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Skolor har gått i konkurs eller fått stänga efter misskötsel. Detta måste få ett stopp.


Skriv under kampanjen och engagera dig för att stoppa vinstjakten i skolan!