Arbeta snabbt för ett hållbart Uppsala Universitet

Uppsala Universitet och universitetets ledning

Svensk

Alla klimatforskare är överens om att kraftiga åtgärder behöver vidtas för att undvika en uppvärmning bortom människans kontroll, att stora delar av jorden blir obeboelig. Vi vill att Uppsala Universitet tar sitt ansvar i klimatfrågan och ställer om till en hållbar verksamhet, för om inte lärosätena lyssnar på sina anställda forskare, vilka ska då göra det?

Det är hög tid att lärosäten, däribland Uppsala Universitet, börjar leva som de lär. Detta för att ta hänsyn för studenternas framtid och visa tilltro till sin egen klimatforskning!

Våra krav

Vi vill att rektor och universitetets ledning:
  • Halverar universitetets koldioxidutsläpp innan 2023 i linje med forskning från bland annat Uppsala Universitet. (Detta innebär en minskning på 16% per år)

  • Följer den av universitet uppsatta handlingsplanen för hållbar utveckling år 2019-2021 (se http://regler.uu.se/dokument/?contentId=522680). Dessutom vill vi att man vidareutvecklar och konkretiserar handlingsplanen så den är i linje med de utsläppsminskningar som krävs.

  • Kartlägger de konsumtionsbaserade utsläppen i universitetets verksamhet.

Varför är det här viktigt?

Inom fyra år måste växthusgasutsläppen från industriländer minst halveras (förutsatt att alla gör det) för att vi ens ska ha en liten chans att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning (1). Samtidigt planerar världens länder att enbart göra en tredjedel av det som krävs (2).
Det betyder att vi är nära att aktivera en domino av tröskeleffekter som leder till en uppvärmning bortom vår kontroll (3). Vi riskerar att lämna över en minst dubbelt så hög uppvärmning till våra barn och barnbarn (4).
Det får absolut inte ske! Vi vill att Universitetet nu ska skicka en tydlig signal till världens ledare att de snabbt måste åstadkomma betydligt kraftigare minskningar av växthusgasutsläppen.
Framtiden kan räddas om lärosäten börjar leva som de lär och gör klimatforskningen trovärdig att följa (5).
På Universitetshuset i Uppsala kan man läsa “Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Ännu större än att tänka rätt är dock att göra rätt, något det nu är dags för oss på Uppsala Universitet att anamma.

Vi tror på en förändring som bygger på vilja och initiativ! Skriv under för att stödja en grön omställning.


Referenser

1. Dagens samhälle (2018). Koldioxidutsläppen måste halveras inom fyra år. Tillgängligt: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/koldioxidutslappen-maste-halveras-inom-fyra-ar-23993 [2018-10-05]

2. UNEP (2017). The emission gap report, 2017. Tillgängligt: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf [2018-10-05]

3. MCC (2018). That’s how fast the carbon clock is ticking. Tillgängligt: https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html [2018-10-05]

4. PNAS (2018).Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Tillgängligt: http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115 [2018-10-05]

5. Attari, S.Z. Krantz, D.H. & Weber, E.U. (2016). Statements about climate researchers’ carbon footprints affect their credibility and the impact of their advice. Climatic Change, s. 138.

Namninsamling startad av

Till: Uppsala Universitet och universitetets ledning
Från: [Ditt namn]

(Vi i Klimatstudenterna kommer personligen överlämna namninsamlingen med allas underskrifter till ledningen och rektor för Uppsala Universitet.)