Women's March - Barcelona, Spain

Start: Saturday, January 21, 201712:30 PM

Català

Ruta de la manifestació: sortirem de Plaça Urquinaona a ls 12:30h, baixarem per Via Laietana fins al carrer Jaume I i clourem a la Plaça Sant Jaume a les 13:30h on hi haurà algun parlament i activitats.

Ens manifestarem en solidaritat amb la manifestació que tindrà lloc a Washington D.C. dissabte 21 de Gener. Volem mostrar col·laboració, força i valentia. Volem donar el nostre suport a aquells que se senten vulnerables i marginats per la situació mundial. PORTEU BUFANDES I GORROS AMB COLORS VIUS PER TAL DE MOSTRAR LA NOSTRA UNITAT I SOLIDARITAT !

Defensem la inclusió, equitat, comunitat i atenció mèdica assequible per tothom i ens manifestem contra l’odi, i els discursos i accions que condueixen a la divisió. Ens manifestem contra els models de desenvolupament basats en el creixement, que prioritzen els beneficis per sobre el benestar de les persones i que s’obtenen, sovint a base de sobre-explotar els recursos naturals. Aquesta és una manifestació INCLUSIVA, i TOTHOM que recolza els drets de les dones i els drets humans hi és més que benvingut. Ens agradaria que un grup divers de persones participés a aquest esdeveniment. Donem la benvinguda a organitzacions des de LGBTIQ fins a organitzacions culturals, polítiques i de diferents afiliacions religioses. Voldríem esdevenir una aliança amb persones que compartim principis i maneres de veure el món. La dona no és lliure a no ser que les persones ho siguin. De moment mantenim aquesta manifestació com una manifestació de “dones” tot i que som conscients que no tothom encaixa a la dicotomia home/dona.

Ens alcem juntament amb el moviment que està tenint lloc als Estats Units perquè les dones encara pateixen de manera desproporcionada a molts estats del món. Aquest grup, a Barcleona, és una extensió de gruo de Women’s March a Washington D.C. Ajuda’ns a donar a conèixer aquesta manifestació a Barcelona, Catalonia i Espanya i convida als teus amics, família, companys de feina i sobretot, vine! Fem saber al món que recolzes les dones!

Si estàs interessat/da en ajudar o contribuir a aquesta causa, posa’t en contacte amb nosaltres, si us plau.

Español

Ruta de la manifestación: Salimos de Plaza Urquinaona a las 12:30h, bajamos por Via Laietana hasta Carrer Jaume I, llegamos a Plaça Sant Jaume a las 13:30h para unos discursos y actividades.

Nos manifestaremos el sábado 21 de enero en solidaridad con la marcha que tendrá lugar ese mismo día en Washington DC, para mostrar nuestra colaboración, fuerza mutua, y valentía. Estaremos presentes para evidenciar nuestro apoyo a aquellos que se sienten marginados y vulnerables después de los recientes acontecimientos mundiales. LLEVAD GORROS O BUFANDAS DE COLORES VIVOS PARA MOSTRAR NUESTRA UNIDAD Y SOLIDARIDAD!

Defendemos la inclusión, la equidad, la comunidad y la atención sanitaria asequible. Nos plantamos en contra del odio y de los discursos y acciones que fomentan la división. Rechazamos los modelos de "desarrollo" basados en el crecimiento, que priorizan las ganancias por delante del bienestar, a menudo acompañada de la destrucción de recursos naturales.

Esta es una manifestación INCLUSIVA, así que TODAS LAS PERSONAS que apoyamos los derechos de la mujer y los derechos humanos en general somos más que bienvenidos. Queremos ser un grupo muy diverso participando del evento, así que damos la bienvenida a todas las organizaciones, desde LGBTIQ hasta las afiliaciones culturales, políticas y religiosas. Queremos formar una alianza de personas con ideas afines.

Ninguna mujer es libre si todas las personas no lo son. De momento, mantenemos esta manifestación como una marcha de 'mujeres' - aunque reconocemos que no todo el mundo cabe en una dicotomía hombre / mujer. Esto lo hacemos para apoyar el movimiento surgido en los EE.UU., y porque las mujeres todavía sufren de manera desproporcionada en muchos países.

Este grupo, de la ciudad de Barcelona, es una extensión del grupo de EE.UU. de la "Women's March on Washington". Ayúdanos a difundir el evento en Barcelona, Cataluña y España invitando a amigos, familiares y compañeros a acompañarnos. Haz saber al mundo que estás con ellas!

Si tienes interés en contribuir o ayudar con esta causa, por favor, ponte en contacto con nosotros.

English

ROUTE: Start at Plaça Urquinaona at 12:30h, march down Via Laietana to Carrer Jaume I and gather at Plaça Sant Jaume at 13:30h for speeches and activities.

We will march in solidarity with those in Washington D.C. on Saturday, January 21st, to show a collaboration of strength, power, and courage. We march to support those who feel marginalized and vulnerable as a result of recent global events. WEAR BRIGHT COLORED HATS AND SCARVES TO SHOW OUR UNITY AND SOLIDARITY!

We stand for inclusion, equity, community, and affordable care. We stand against hateful, divisive speech and actions. We stand against growth-based 'development' models, which put profit ahead of well-being, often sacrificing natural resources. This is an INCLUSIVE march, and EVERYONE who supports women's rights and human rights are welcome. We hope for a diverse group of people to partake in this event. We welcome all organizations, from LGBTIQ to cultural, political and religious affiliates. We seek to be in alliance with like-minded people. No woman is free unless all people are free. For now, we maintain this march as a 'women's' march - though we recognize that not everyone fits into a male / female dichotomy. We do so to stand with the movement taking place in the US, and because 'women' still tend to suffer disproportionately across many countries.

This group, in Barcelona, Spain, is an extension of the US national group for Women's March on Washington! Please help us spread the word in Barcelona, Catalonia and Spain by inviting your friends, family, and co-workers to join us. Let the world know you stand with all women!

If you are interested in helping or contributing to our cause, please contact us.

womensmarchbcn@gmail.com

https://www.facebook.com/events/165282357275367/