Women's March - Oslo, Norway

Start: Saturday, January 21, 2017 3:00 PM

LŔrdag 21. januar samles hundretusener av kvinner, deres partnere, barn og meningsfeller i Washington D.C. for WomenÍs March on Washington. Samme dag arrangerer vi WomenÍs March _ Norway i Oslo, i solidaritet med vÎre amerikanske sŔstre for Î uttrykke vÎre felles verdier: Likestilling, mangfold, inkludering, og et b_rekraftig miljŔ. Det vil foregÎ markeringer flere steder i verden, som Amsterdam, Barcelona, Berlin, KŔbenhavn, London, Toronto, Stockholm og Sydney. Gjennom den amerikanske valgkampen har vi blitt vitner til en uakseptabel retorikk om kvinner, religion, innvandring og klimautfordringer. Vi vil sende et tydelig budskap til den nye amerikanske administrasjonen, og til verden, om at kvinnerettigheter er menneskerettigheter. Vi vil samle sÎ mange mennesker, at vi blir for mange til Î ignoreres. Bli med, mŔt opp og la din stemme bli hŔrt ved Î delta pÎ WomenÍs March _ Norway. *Dette er en INKLUDERENDE marsj. Vi inviterer ALLE til delta: Kvinner, menn, feminister, familier, LGBT-personer, funksjonshemmede, alle nasjonaliteter, miljŔaktivister og alle trossamfunn.* HřR VR STEMME On Saturday, January 21st hundreds of thousands of women, with their partners, children, and allies, will unite in Washington D.C. for the WomenÍs March on Washington (ńWMWî). On the same day as an act of solidarity, we are arranging the WomenÍs March _ Norway in Oslo, to demonstrate our common belief in equality, diversity, inclusiveness, and environmental sustainability. Simultaneous marches will be held around the world, including Amsterdam, Barcelona, Berlin, Copenhagen, London, Toronto, Stockholm and Sydney. Throughout the past American election cycle, we have witnessed unacceptable rhetoric around women, gender, religion, immigration, and climate policy. Together with WMW we aim to ńjoin in diversity to show our presence in numbers too great to ignoreî and to ńsend a bold message to our new administration on their first day in office, and to the world that womenÍs rights are human rights.î Lend your voice to ours and join us for WomenÍs March _ Norway. *This is an INCLUSIVE march. We invite EVERYONE to participate: women, men, feminists, families, the LGBTQIA community, people with disabilities, immigrants of all backgrounds, members of all religious communities, and climate change activists.* HEAR OUR VOICE.