Arbetsgruppen till Hemsidan

Målen för Bredda inte E22 hemsidan är att presentera aktuella argument, aktuella debatt- och nyhetsinlägg som speglar bredden i rörelsen, och hur man kan engagera sig. Hjälp till!