Digitala gruppen

Hjälp till med inmatning av data, e-postutskick, rapportering, digitalt arbete, social media,

allt som handlar om  att inte bredda E22!

        ------------------------->