Inventering av arresteringskapital inom XR-Göteborg

XR är ett aktivistnätverk som framförallt utför blockader för att protestera mot att nästan inget görs åt klimatkatastrofen. För att kunna räkna ut på ett ungefär hur många blockader vi kan utföra framöver, och helst bli något fler varje gång, måste vi inventera hur många gånger vi kan tänka oss få dagsböter. Det är en anonym undersökning (email och country går inte att ta bort som frågor, men skriv bara några slumpartade bokstäver där). Det är inte en tävling, och skriv bara 0 om du inte vill delta i några blockader den närmaste tiden. Frågorna gäller från nu till sista december 2020. Det är bara fyra snabba frågor och kommer hjälpa vår framtid och utveckling oavsett vad du svarar, så snälla svara!

Aktion av
Gravatar
Göteborg , Sweden