Novemberupproret 6-7 november

*** English below ***

Vi har vunnit en strid. Preem drar tillbaka sin ansökan om att expandera oljeraffinaderiet Preemraff till Sveriges största utsläppare. Men kampen är långt ifrån över.

Preem och regeringen för oss bakom ljuset. Ett starkt argument för Preem att dra tillbaka sin ansökan var att det nu blir mer lönsamt att satsa på så kallat "förnybart" biobränsle.

Biobränslen innebär kalhyggen, artdöd och ekosystemkollaps. Biobränslen minskar inte utsläppen, de innebär bara att utsläppen från dem inte räknas. De offentliga utsläpp som presenteras för Sverige är egentligen dubbelt så höga som politikernas kalkyler visar.

Vi kan inte tillåta att styrande politiker och rika lobbyorganisationer fortsätter sprida sina lögner.

VI KRÄVER EN OMSTÄLLNING SOM BYGGER PÅ MER ÄN FUSK-KALKYLER

VI KRÄVER KLIMATRÄTTVISA för all världens folk och stöttar de urfolk som kämpar för sin egen överlevnad och som står i frontlinjen för kampen om jordens framtid.

Vi behöver göra allt som är möjligt för att trygga framtiden för alla världens barn och unga, och för kommande generationer, och vi gör det tillsammans i Stockholm den 6/11 - 7/11!

Tillsammans skapar vi hopp och förändring. Vi ger oss aldrig!

I det här dokumentet har vi samlat all information om aktionen.

****

NOVEMBER REBELLION - LET'S RAMP UP THE RESISTANCE

We have won a battle. Preem has withdrawn its application to expand the Preemraff oil refinery to become Sweden’s biggest emitter. But the struggle is far from over.

Preem and the government are misleading the people. One reason for Preem withdrawing its application was that it will now become more profitable to invest in so-called ”renewable” biofuels.

Biofuels mean clear-cut forests, species extinction and ecosystem collapse. Carbon emissions aren’t reduced, they’re just not counted. Sweden’s official emissions figures are twice as high as politicians claim.

We can not allow politicians and wealthy lobbyists to keep spreading their lies. WE DEMAND A TRANSITION BASED ON MORE THAN FAKE CALCULATIONS!

WE DEMAND CLIMATE JUSTICE for all the world’s people and support the indigenous people fighting for their lives at the frontlines of the global struggle for survival.

We must do everything in our power to safeguard the future for all young people and future generations. And we do it together in Stockholm on 6/11 - 7/11!

We must do everything in our power to safeguard the future for all young people and future generations. And we do it together in Stockholm on 6/11 - 7/11!

Together we create hope and change. We will never give up!

In this document, we have gathered all the information about the action.