Zorgverleners luiden noodklok. Code Rood: “Klimaatcrisis, milieuvervuiling, biodiversiteitsverlies en ongelijkheid grootste bedreiging voor de volksgezondheid”. Samen aan de slag voor een veilige toekomst.

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (EZK) en ministers van VWS, OCW, LNV, IenW en BZ

Fotograaf: Said Ahmed

Code Rood: De relatie tussen klimaat, milieu, biodiversiteit, ongelijkheid en volksgezondheid (‘planetary health’) ruim ondervertegenwoordigd binnen het onderwijs, beleidsterreinen en de zorgsector en oproep tot actiever beleid.

***Deze petitie kan hier individueel ondertekend worden. Wilt u zich als organisatie aanmelden dan kan dat via: https://www.zorgvoorklimaat.nl/nieuws/brief-code-rood-zorgprofessionals-luiden-noodklok/

Onze doelen:

1. Klimaatonderwijs in al het onderwijs in Nederland (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO)

2. Klimaat en gezondheid als leidende kernwaarde op alle overheid beleidsterreinen

3. Verduurzaming van de zorgsector


Samenvatting:

Er bestaat een dringende urgentie en behoefte aan onderwijs in het gehele onderwijssysteem in Nederland over de integrale relatie tussen klimaatcrisis, milieuvervuiling, biodiversiteit, ongelijkheid én volksgezondheid. Dit onderwijs moet bekrachtigd en gefaciliteerd worden.

Planetaire gezondheid is een voorwaarde voor humane gezondheid. De blik op primaire preventie dient vergroot te worden; opdat de gezondheid van mensen en de aarde meegewogen wordt op alle beleidsgebieden (‘climate & health in all policies’).

Onze dringende oproep aan de ministeries van VWS, OCW, EZK, LNV, IenW en BZ is om hier praktisch invulling aan te geven door middel van:

  1. Opdracht te geven tot het instellen van een onafhankelijk Planetary Health Expertpanel. Dit panel heeft een faciliterende rol met als doelstelling een snelle en structurele implementatie van onderwijs over planetary health, duurzaamheid en de relatie met (volks)gezondheid binnen het gehele onderwijs.

  2. Oprichting van een Interdepartementale Taskforce van de gezamenlijke ministeries met als doelen 1) aandacht voor primaire preventie en gezondheid van de gehele en de toekomstige bevolking; 2) een snelle verduurzaming van de zorgsector. Immers, de meest duurzame zorg is de niet-geleverde zorg. Met de volgende actiepunten:

  • Stelt de gezondheid van de bevolking centraal, met de aandacht op primaire preventie op alle beleidsterreinen (‘climate & health in all policies’) en sociale gelijkheid

  • Neemt planetary health doeleinden mee in een toekomstige Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie

  • Maakt duidelijk wat de opgave - in maat en getal - is voor de gezondheidszorg op het gebied van verduurzaming van de zorg

  • Wijst per subsector duidelijke verantwoordelijken aan voor het behalen van de doelen

  • Geeft prioriteit aan het opstellen van een opleidingsplan voor de huidige >1 miljoen werkzame zorgprofessionals gericht op kennis over planetary health en duurzaamheid in de zorg


Graag gaan wij met u in dialoog over uw taakstelling, opdat wij gezamenlijk een effectieve routekaart voor bovenstaande ambities kunnen creëren.


De volledige brief is in te zien op de website van Zorg voor Klimaat:

https://www.zorgvoorklimaat.nl/nieuws/brief-code-rood-zorgprofessionals-luiden-noodklok/

Contactgegevens voor vragen:

zorgvoorklimaat.onderwijs@gmail.com  / 0618518069

------

Wil jij als ondertekenaar zelf aan de slag? Sluit je aan bij een duurzame organisatie binnen jouw werkveld voor inspiratie en handelingsperspectievenPetition by
Gravatar
Amsterdam, Netherlands

To: Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (EZK) en ministers van VWS, OCW, LNV, IenW en BZ
From: [Your Name]

De volledige brief is in te zien op de website van Zorg voor Klimaat:
https://www.zorgvoorklimaat.nl/nieuws/brief-code-rood-zorgprofessionals-luiden-noodklok/

--------

Wil jij als ondertekenaar zelf aan de slag? Sluit je aan bij een duurzame organisatie binnen jouw werkveld voor inspiratie en handelingsperspectieven