İklim Krizine Karşı Harekete Geç

TÜRKİYE'DEKİ YEREL VE MERKEZİ OTORİTELER

İklim krizi, bütün insanlığa karşı ciddi bir tehdit ve bütün ülkeler iklim krizini önlemek için derhal harekete geçmeli. İklim Acil Durumu'nun ilan edilmesi için lütfen imzalayın!

Hükümetler ve yöneticiler, İklim Acil Durumu ilan ederek ve nihai eyleme geçerek iklim krizinin yarattığı zorluklarla yüzleşmek zorunda. İklim krizine karşı atılacak adımlar; yeni iş sahaları yaratacak, ülkemizin doğal kaynaklarını koruyacak, insan sağlığına önem verecek, orman yangınlarını ve selleri azaltacak, çölleşmeyi durduracak, tarım ve hayvancılığı geliştirecek, herkesin iyi olmasını sağlayacak. Temiz enerjiye geçildiğinde hem özelde hem devlette tasarruf olacak. Ülkemiz enerjide lider konumuna gelebilecek.

Kampanyayı imzalayarak sesimizi çoğaltmamıza, liderleri harekete geçirmeyi sağlamamıza destek olun!

Kampanyayı imzalayarak FridaysforFuture (FFF) tarafından bilgilerimin kaydedilmesini kabul ediyorum.
Bilgilendirme: Action Network ABD menşeili bir BT sistemidir.

Kampanyayı sokakta imza toplamak ve iklim hareketimize daha fazla insan katmak için buradan indirebilirsiniz!
Petition by
Gravatar
Lund, Sweden
Sponsored by

To: TÜRKİYE'DEKİ YEREL VE MERKEZİ OTORİTELER
From: Karin Wahlgren

İhtiyacımız olan:

- İklim Acil Durumu ilan edilmesi ve iklim için yerel, bölgesel, ülke ve dünya çapında güçlü eylem planları oluşturulması,

- Liderlerin, küresel sıcaklık artışının 1.5 derecenin altına inmesi için etkili ve güvenli bir yol izlemesi,

- İklim bilimi çatısı altında birleşilmesi ve Paris Antlaşması'na uyulması,

- Değişim ve çözümler.

İklim değişikliği değil; politik ve sosyal değişimler istiyoruz.

Sosyal değişim mümkün, çözümler mevcut; ancak gerekli politikaların oluşturulması bürokratik sistem yüzünden engellenmiş vaziyette. Örneğin, acil bir önlem olarak sera gazı yayan kömür gibi yakıtlar yerine rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırmak elimizde.