Maak de Wetenschap Fossielvrij!

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De fossiele industrie wordt op handen gedragen door onze wetenschappelijke instituten. Zo oefenen kolen-, olie- en gasbedrijven invloed uit op ons landelijke beleid en bepalen ze wat wij als maatschappij normaal vinden.

De fossiele industrie fêteert studentenverenigingen, praat mee over het curriculum op universiteiten, bepaalt het profiel van toekomstige studenten en krijgt een (ere)podium van gerenommeerde instituten als de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.

Wij zeggen: Ban de fossiele industrie uit de wetenschap. Fossiele bedrijven als Shell, NAM, Gasunie, zetten hun eigen winst voorop, ten koste van een gezonde, veilige en leefbare toekomst op onze planeet.

Enkele voorbeelden:

De Erasmus Universiteit onderzocht en vond een slimme constructie waardoor multinationals met een hoofdkantoor in Nederland minder belasting hoefden te betalen. Wie betaalde de onderzoeker € 300.000? Shell.

De NWO (De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek) doet een groot onderzoek naar het draagvlak voor gas (let wel, niet naar de schade van gas). Wie zijn medefinanciers van het onderzoek die meehelpen om de onderzoeksvraag te formuleren? Gasunie en Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.

Voor wie is een plekje gereserveerd als voorzitter van het bestuur van een wetenschappelijke prijs van het Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen? Iedere opvolgende CEO van Shell. Nu dus Marjan van Loon.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de verwevenheid van de fossiele industrie in de wetenschap.

Meer info: persbericht en flyer
Sponsored by

To: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
From: [Your Name]


Als minister van Wetenschap bent u de minister van klimaatwetenschappers. Zij geven waarschuwing op waarschuwing dat we niet kunnen doorgaan op de oude fossiele weg met kolen, olie en gas.

Als we onze leefomgeving veilig en gezond willen houden, als we de opwarming van de aarde willen beperken tot ver onder de 2 graden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, moeten we het roer nú omgooien.

Toch staat u toe dat fossiele energiebedrijven meeschrijven aan wetenschappelijk onderzoek waarop onze beleidskeuzes worden gebaseerd.

Toch staat u toe dat fossiele energiebedrijven meeschrijven aan de onderzoeksvraag van een onderzoek naar hun bestaansrecht. Dat is zoiets als de slager vragen of zijn vlees goed is.

Toch staat u toe dat fossiele energiebedrijven studenten lekker maken om voor hen te komen werken. In een industrie die opleidt tot werkloosheid.

De wetenschap is onafhankelijk, reproduceerbaar en bevraagt zichzelf.

Dat adagium staat onder druk, nu we zien dat fossiele energiebedrijven zich meer en meer vermengen met wetenschappelijke instituten, op de wetenschap gebaseerd beleidsadvies, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De verwevenheid op de Rotterdam School of Management is zwart op wit aangetoond, en ook op technische universiteiten en in Groningen zijn zorgwekkende signalen. Ook gerenommeerde wetenschappelijke organisaties (zoals KNAW) geven Shell een podium.

Als minister van Wetenschap hebt u onafhankelijk onderzoek hoog in het vaandel. Als minister van Wetenschap zou u het onderzoek van klimaatwetenschappers serieus moeten nemen.

Wij vragen u: ban de fossiele industrie uit de wetenschap.