Rädda förlossningsvården - Stoppa nedskärningarna!

Irene Svenonius, moderat Finansregionråd, Region Stockholm

Region Stockholm är Sveriges rikaste region. Socialdemokraterna är djupt kritiska till att kvinnosjukvården drabbas av Moderaternas svältpolitik mot Stockholms sjukhus. Vems intresse företräder Moderaterna egentligen när regionen redovisar ett överskott på 5,8 miljarder samtidigt som man vill skära ner på förlossningsvården.  

I motsats till Moderaternas politik vill Socialdemokraterna rusta Stockholms sjukhus och värna kvinnors vård. Det handlar om politisk vilja och att vård efter behov måste garanteras.

Det M-ledda regionstyret vill skära ner på förlossningsvården i Stockholm. Vi tycker att det är fel och att Region Stockholm behöver en ny riktning.

Håller du med?

Till: Irene Svenonius, moderat Finansregionråd, Region Stockholm
Från: [Ditt namn]

Region Stockholm är Sveriges rikaste region. Socialdemokraterna är djupt kritiska till att kvinnosjukvården drabbas av Moderaternas svältpolitik mot Stockholms sjukhus. Vems intresse företräder Moderaterna egentligen när regionen redovisar ett överskott på 5,8 miljarder samtidigt som man vill skära ner på förlossningsvården.

I motsats till Moderaternas politik vill Socialdemokraterna rusta Stockholms sjukhus och värna kvinnors vård. Det handlar om politisk vilja och att vård efter behov måste garanteras.

Vi måste stoppa detta. Vi kräver därför att sparkraven på Stockholmssjukhusen hävs.