För klimatet: Ifrågasätt CORSIA innan det är för sent!

Genom den så kallade CORSIA-strategin försöker flygbolag just nu blockera EU:s möjligheter att införa skatter och regler för att klara klimatmålen.

Vi vill uppmana EU-parlamentet och EU-länderna att förhindra detta. Våra politiker bör ta ställning emot att flygbolagen får diktera miljöpolitiken och för ett införande av ekonomiska styrmedel som skatt på flygbränsle.

Vi kräver: Säg nej till den falska CORSIA-strategin som hindrar verkliga åtgärder som exempelvis flygskatt.  

Bakgrund:

Just nu pågår förhandlingar om den internationella flygtrafiken. Flygbolagen försöker få Sverige och EU att välja den så kallade CORSIA-strategin (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Enligt denna kan bolagen fortsätta öka sina utsläpp fram till 2021 och även därefter så länge de ”klimatkompenserar”.

Idén att rika västerlänningar skall kunna fortsätta öka sina utsläpp genom att betala för att minska utsläppen i någon annan del av världen är sedan länge ifrågasatt. Men även om klimatkompensation skulle fås att fungera perfekt så kommer den att behövas som KOMPLEMENT till minskade utsläpp. I FN:s klimatpanel IPCC:s rapport från oktober 2018 framgår tydligt att för att klara målet om max 1,5 graders global uppvärmning behöver vi BÅDE minska utsläppen och hitta bra former för att återta koldioxid ur atmosfären, t.ex. ökad skogsplantering.

Problemet med CORSIA är att denna strategi helt bortser från gemensam reglering som skatt på flygbränsle, och används som ett argument för att slippa internationella beslut. Flygbolag har redan meddelat att de kommer att stämma länder som anslutit sig till CORSIA och sedan vill införa andra tuffare regler. EU och Sverige skulle alltså bakbindas och hindras från att ta beslut som behövs för att klara Parisavtalet och hejda en global klimatkatastrof.

Fram till 1 december har EU på sig att kommentera CORSIA-strategin.

Alla som menar allvar med att hejda den globala uppvärmningen måste försöka förmå EU att lägga in en reservation mot CORSIA och arbeta för införandet av en skatt på flygbränsle.

Delta i vår epostaktion och visa att inte heller du tror på CORSIA-strategin, och uppmana våra politiker att arbeta för en klimatpolitik värd namnet!

Brevkampanj av
Jordens Vänner
Gothenburg, Sweden